Scrolling Issue and no Boot Camp option

Discussion in 'Installation and Configuration' started by In129vn, May 22, 2022.

 1. In129vn

  In129vn Bit Poster

  Messages:
  1
  Tôi có hai vấn đề.
  Một là tôi không thấy tùy chọn sử dụng Boot Camp với Parallels. Vấn đề khác là cuộn có vẻ quá nhanh. Tôi đã thay đổi số dòng để cuộn từ 3 thành một nhưng có vẻ như nó đang cuộn hai dòng cùng một lúc như mọi khi.
  Tôi muốn nó là một nếu có thể, và tôi đã kiểm tra tùy chọn cuộn mượt mà nhưng dường như không có tùy chọn nào trong cấu hình VM. Bất kỳ trợ giúp nào về một trong hai hoặc cả hai vấn đề này sẽ được đánh giá cao.
  Thanks!
   
 2. Asish@Parallels

  Asish@Parallels Staff Member

  Messages:
  153
  Hello, Kindly refer to this KB article to fix the mouse cursor scrolling issue.
  We would like to inform you that Boot Camp will not be available for M1 chip Macs please check the processor of your Mac.
  Please refer to this KB article for information.
   

Share This Page