macos

 1. VelancheS
 2. Zardozer
 3. chargio
 4. RickyY3
 5. JoeP10
 6. Praetor
 7. macSE30
 8. RoyLeban
 9. ChrisR8
 10. GarryB4
 11. WolfgangM12
 12. Svpernova09
 13. RamGuy
 14. Ciggie
 15. oliver16
 16. LorraineB
 17. JonathanB19
 18. Bobby7
 19. TomH21
 20. ErikA8