macos

 1. SMLRRLMS
 2. FranziskaS3
 3. AlexanderS50
 4. VelancheS
 5. Zardozer
 6. chargio
 7. RickyY3
 8. JoeP10
 9. Praetor
 10. macSE30
 11. RoyLeban
 12. ChrisR8
 13. GarryB4
 14. WolfgangM12
 15. Svpernova09
 16. RamGuy
 17. Ciggie
 18. oliver16
 19. LorraineB
 20. JonathanB19