macos

 1. FranziskaS3
 2. AlexanderS50
 3. VelancheS
 4. Zardozer
 5. chargio
 6. RickyY3
 7. JoeP10
 8. Praetor
 9. macSE30
 10. RoyLeban
 11. ChrisR8
 12. GarryB4
 13. WolfgangM12
 14. Svpernova09
 15. RamGuy
 16. Ciggie
 17. oliver16
 18. LorraineB
 19. JonathanB19
 20. Bobby7